Vad är en cookie?

En cookie är en textfil som webbplatser du besöker kan placera i din dator för att på olika sätt komma ihåg dig och ditt besök samt bidra till en bättre upplevelse och funktionalitet för dig.

Enligt lag (2003:389) om elektronisk kommunikation ska alla besökare av en webbplats informeras om vad webbplatsens cookies används till. Cookies används på de flesta hemsidor och är inte skadligt för din dator. Mer information finns att läsa på Post- och telestyrelsens hemsida (se https://www.pts.se/)

Det finns två typer av cookies:

  • Den ena typen, persistent cookies, sparar en fil en längre tid på din dator. Den används t.ex. för att hemsidan ska känna igen dig och de val du gjort vid ett tidigare besök.
  • Den andra typen kallas sessionscookies. När du besöker en hemsida lagras sessionscookien temporärt i din dators minne för att t.ex. hålla reda på vilket språk du valt. Sessionscookies lagras inte utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Det finns även något som kallas för tredjepartscookies vilket betyder att cookien kommer från tredje part. Dessa cookies kommer alltså från någon annan än den som är ansvarig för webbplatsen. Cookies som t.ex. används för webbstatistik och annonsering är exempel på typiska tredjepartscookies.

I vilket syfte använder Scandinavian Invitation sig av cookies?

Scandinavian invitation använder både persistent cookies och sessionscookies som beskrivs ovan. Informationen i dessa cookies är enbart knuten till din dator (via din IP-adress) och ditt besök påScandinavian invitation’s webbplats.

Scandinavian invitation använder även tredjepartscookies från betrodda leverantörer (se vidare nedan), bland annat för analys av användning som ligger till grund för vår framtida produktutveckling samt så kallad retargeting då vi kan komma att informera om och marknadsföra Scandinavian invitation externt för användare som har besökt Scandinavian invitation’s webbplatser.

I korthet: om du besökt Scandinavian invitation webbplatser kan du genom Scandinavian invitation användning av tredjepartscookies se information om Scandinavian invitation på andra webbplatser du därefter besöker. Detta gäller förstås inte om du valt att rensa bort cookies innan du surfar vidare, se hur du kan göra det nedan.

Scandinavian invitation använder cookies för bl.a. förbättrad användarupplevelse. För att Scandinavian invitation ska använda cookies för annonsanpassning behöver du som besökare aktivt acceptera dessa.

Scandinavian invitation’s användning av Facebook Pixel (tredjepartscookie)

Scandinavian invitation, som många andra, använder Facebooks teknik för marknadsföring (“Facebook Pixel”). Denna pixel används i de fall besökaren aktivt har valt att acceptera cookies för annonsanpassning. Syftet med detta är att marknadsföra Scandinavian invitation för Facebooks användare och med hjälp av tekniken t.ex. kunna sortera ut befintliga Scandinavian invitation-användare från att motta reklam från Scandinavian invitation. I stora drag fungerar Pixeln på följande sätt:

  • Pixeln utgörs av ett fåtal rader JavaScript-kod som inkluderas på webbplattformar (eller i form av SDK:er för iOS och Android). Det enda syftet med koden är att vid t.ex. framgångsrikt inlogg skicka en serverförfrågan till Facebooks servrar.
  • Denna specifika serverförfrågan kommer (genom “HTTP headers”) bland annat att skicka besökarens IP-adress, information om besökarens webbläsare samt “User Agent” och eventuell cookiedata. Med andra ord möjliggör Pixeln att ett litet digitalt fotavtryck från vissa aktiviteter på Scandinavian invitation webbplatser kommer Facebook till del.
  • Denna information använder Facebook för att undersöka om den specifika datan (“fotavtrycket”) liknar någon av deras befintliga användare. Finner Facebook en match kan Scandinavian invitation därefter välja att basera vissa regler i sin marknadsföring på detta.

Det finns många sätt för dig som användare att specifikt förhindra möjligheten för Facebook att följa ditt fotavtryck. Du kan t.ex. installera en annonsblockerare i din webbläsare som förhindrar serverförfrågningarna till Facebook. Du kan även avsäga dig denna typ av marknadsföring genom Amerikanska DAA AdChoices här: http://optout.aboutads.info.

Scandinavian invitation användning av Google Analytics (tredjepartscookie)

Scandinavian invitation använder Google Analytics för att på en generell nivå förstå hur besökare interagerar med Scandinavian invitation. Google Analytics använder sig av cookies för att förstå hur besökare använder Scandinavian invitation. Informationen genererad av dessa cookies, inklusive din IP-adress, kommer Google tillhanda genom ett förfarande likt det för Facebook (se ovan) och lagras på Googles servrar i USA. Om du som internetanvändare specifikt vill undvika att bli spårad av Google tillhandahåller Google själva följande tjänst: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Hur väljer jag bort cookies generellt?

Godkänner du inte att cookies används kan du rensa och stänga av cookies i din webbläsare. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din enhet. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. I vissa webbläsare (exempelvis Googles ”Chrome”) kan du nyttja i ett så kallat inkognitoläge då webbläsaren automatiskt raderar alla cookies när du stänger ner den.

Vad gäller Facebook Pixel finns det alltså många sätt för dig som användare att specifikt förhindra möjligheten för Facebook att följa ditt fotavtryck. Du kan t.ex. installera en annonsblockerare i din webbläsare som förhindrar serverförfrågningarna till Facebook. Du kan även avsäga dig denna typ av marknadsföring genom Amerikanska DAA AdChoices här: http://optout.aboutads.info.

Observera att ett blockerande av cookies kan resultera i att du inte får tillgång till alla sidor och funktioner på Scandinavian invitation webbplats samt att det kan komma att försämra din användarupplevelse.